Privacy statement

Register verwerking

In dit dossier is vastgelegd hoe stichting Vooruit omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.

Ook is de privacyverklaring van de stichting in dit dossier opgenomen en staat beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting van doen hebben.

Stichting Vooruit hanteert het volgende systeem voor de vastlegging van persoonsgegevens.

Aanvragen 60 toptalenten

 • Naam kind
 • Adres
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Motivatie, begroting, offertes en of facturen
 • Wij verlenen toestemming voor het maken en aanleveren van foto’s. Deze foto’s mogen geplaatst worden op onze website en facebook.

Subsidieaanvragen

 • Pleitbezorger
 • Adres
 • Projecttitel
 • Regio Doelgroep
 • Totale kosten en gevraagde subsidie
 • Financiering / dekkingsplan
 • Financiële positie
 • Projectomschrijving
 • Wij verlenen toestemming voor het maken en aanleveren van foto’s. Deze foto’s mogen geplaatst worden op onze website en facebook.

 

Deze informatie wordt gebruikt om vast te stellen of de kinderen en de projectaanvraag binnen de doelgroep vallen. De foto’s zullen we plaatsen op onze website en facebook en dienen als visuele aanvulling bij de subsidieaanvragen.  De gegevens worden gebruikt voor de periode die nodig is voor de administratieve verantwoording.

 

Analytics

De website van de stichting Vooruit verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Privacy verklaring

Stichting Vooruit legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze activiteiten. Ook leggen wij gegevens vast die nodig zijn voor het donateurschap het verwerken van een eenmalige gift. Wij verstrekken geen gegevens aan partijen en diensten.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u te informeren over activiteiten van stichting Vooruit, zowel persoonlijk als ook met een gezamenlijke nieuwsbrief. Bij een gezamenlijke mailing zijn de mailadressen niet te zien.

Stichting Vooruit zorgt voor een goede en passende technische beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Rechten

 • Recht op inzage; Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij stichting Vooruit vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met stichting Vooruit. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens
 • Recht op rectificatie; Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door stichting Vooruit.
 • Recht op wissen van gegevens: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat stichting Vooruit niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.