Aanvragen

Stichting Vooruit ondersteunt kinderen met een chronische ziekte of beperking in Limburg door projecten, activiteiten en (wetenschappelijk)onderzoek, zorgverbetering en innovatie mogelijk te maken.

Wij willen kinderen vooruit helpen: thuis, op school, in hun vrije tijd en op weg naar een mooie toekomst. De stichting heeft tot doel zo veel mogelijk middelen te werven voor activiteiten en projecten in Limburg die positief bijdragen aan de verstandelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind. Om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken voor zorgverbetering en zorgvernieuwing in de kinderrevalidatie. En om met bijzondere projecten gericht op participatie het verschil te maken voor kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden.

“Niet alleen in onze eigen omgeving, wereldwijd tellen alle kinderen mee!”

Uw aanvraag wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken. Komend jaar vinden de vergaderingen plaats op 24 mei en 15 november 2024.

 

Aanvragen

Stap 1 van 3

  • Algemene gegevens

    Vul hieronder de algemene gegevens in.