Lesmateriaal mytylschool

Aanschaf LabQuest voor mytylschool Adelante

Om op hedendaagse wijze les te kunnen geven, heeft de mytylschool van Adelante voor de examenvakken biologie, natuur- en scheikunde nieuw digitaal onderzoeksmateriaal nodig. 

Stichting Vooruit voor kinderen met een handicap heeft met een bedrag van € 3.000 een steentje bijgedragen aan de aanschaf van een LabQuest, zodat de leerlingen zelf weer praktische metingen en onderzoeken kunnen verrichten. Bijzonder is dat de nieuwe onderzoeksapparatuur op smartborden aangesloten kan worden, waardoor weergave in grafieken en diagrammen mogelijk is.

Aan het woord...

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante:

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante: “Dat de kinderen tijdens GlobalExploration grenzen hebben verlegd is eigenlijk een understatement: we zijn allemaal zó enorm gegroeid. Een reis om nooit meer te vergeten.”
Lees verder >>