Zorglijn langdurig zieke kinderen

Zorglijn langdurig zieke kinderen

Adelante ontwikkelt in samenwerking met kinderartsen en andere specialisten nieuwe zorglijnen voor kinderen met een langdurige ziekte. De kracht van deze zorglijnen is de multidisciplinaire ondersteuning.

De kinderen en hun naaste omgeving worden begeleid door één team waarin naast de kinderarts, een gespecialiseerd verpleegkundige en diëtist ook een GZ-psycholoog, maatschappelijk werker, pedagoog en fysiotherapeut deelnemen. Dit team bundelt de behandelingen die aangeboden worden in een programma waarin de zorg en ondersteuning rondom de jongere en het gezin wordt georganiseerd. Eerst gedurende vijf weken in groepsverband. Aansluitend krijgen de jongeren en hun naaste omgeving thuis en op school nog een halfjaar begeleiding aan huis, om ervoor te zorgen dat de gedragsverandering ook in de naaste omgeving ingebed raakt. 

De eerste zorglijn is voor jongeren van 12 tot 18 jaar met diabetes type 1. Zij leren beter omgaan met hun diabetes. De eerste behandelgroep startte in 2009, begin 2011 zijn de resultaten van vijf groepen van in totaal 30 jongeren geëvalueerd. De resultaten zijn positief.  

Sinds 2011 wordt de vernieuwende multidisciplinaire aanpak ook ingezet voor de behandeling van jongeren met ernstig overgewicht (obesitas). In voorbereiding zijn programma's voor kinderen met astma en epilepsie.

Aan het woord...

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante:

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante: “Dat de kinderen tijdens GlobalExploration grenzen hebben verlegd is eigenlijk een understatement: we zijn allemaal zó enorm gegroeid. Een reis om nooit meer te vergeten.”
Lees verder >>