Bevorderen sociale participatie

Bevorderen sociale participatie kinderen

Een belangrijk doel van kinderrevalidatie is het voorbereiden van kinderen met een beperking op een optimale sociale participatie. Steun en inzet van de ouders is cruciaal bij dit proces. Door onderzoek wil men beter zicht krijgen op de ervaringen en kennis van de ouders in relatie tot het participeren van hun kind thuis, op school en in de maatschappij.
 
De uitkomsten vormen de basis voor nieuwe methodieken en instrumenten die ingezet kunnen worden om ouders te ondersteunen.

Aan het woord...

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante:

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante: “Dat de kinderen tijdens GlobalExploration grenzen hebben verlegd is eigenlijk een understatement: we zijn allemaal zó enorm gegroeid. Een reis om nooit meer te vergeten.”
Lees verder >>