Onze organisatie

Het bestuur van stichting Vooruit voor kinderen met een handicap bestaat uit zes leden waarvan drie leden worden benoemd door het zittend bestuur. De overige drie bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht, verbonden aan stichting Adelante in Hoensbroek.

De geldmiddelen worden verkregen uit subsidies en donaties, vermogensbeheer, inkomsten uit activiteiten van de stichting, inkomsten door erfstelling of legaat. Binnen zes maanden na ieder boekjaar worden jaarstukken samengesteld die ter inzage gepubliceerd worden.

Jaaroverzicht

Meer informatie over de activiteiten en resultaten van stichting Vooruit voor kinderen met een handicap:

Jaardocument 2016

Aan het woord...

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante:

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante: “Dat de kinderen tijdens GlobalExploration grenzen hebben verlegd is eigenlijk een understatement: we zijn allemaal zó enorm gegroeid. Een reis om nooit meer te vergeten.”
Lees verder >>