Procedure en criteria

Project of onderzoek indienen?

Werkt u aan een onderzoek of activiteit voor kinderen en jongeren met een beperking? Of bent u op zoek naar mogelijkheden om kinderen met een beperking te helpen, waar dan ook ter wereld? Stichting Vooruit voor kinderen met een handicap kan u hierbij misschien ondersteunen.

Criteria

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage van stichting Vooruit voor kinderen met een handicap is dat de beschikbare middelen kinderen met een beperking ten goede komen. Dat betekent dat behalve zorginstellingen ook patiëntenorganisaties, ouderverenigingen, vrijwilligersorganisaties, sportclubs, scholen en instellingen in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage van stichting Vooruit voor kinderen met een handicap.


In principe moet het project betrekking hebben op kinderen met een maximumleeftijd van 23 jaar. Maar het leeftijdscriterium kan incidenteel verruimd worden, ter beoordeling door het bestuur van de stichting.

Binnen Nederland worden alleen regionale projecten, dus binnen Limburg, ondersteund. Landelijke projecten met regionale betrokkenheid kunnen echter ook in aanmerking komen. Buiten Nederland kunnen projecten in de derde wereld in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van stichting Vooruit voor kinderen met een handicap.

Verder dient het project waarvoor een financiële bijdrage wordt aangevraagd onder een van de volgende doelen te vallen:


Wetenschappelijk onderzoek
 
Preventieve- en revalidatieprojecten voor kinderen in Limburg met een beperking die direct of indirect een relatie hebben met de kinderrevalidatie van Adelante. 

Raadpleeg het reglement wetenschappelijk onderzoek voor aanvragen van meer dan 5000 euro 

Regionale praktische projecten voor doelgroepen in en rond Adelante kinderrevalidatie
Projecten gericht op zorg na revalidatie bij Adelante, bijvoorbeeld woonvormen en activiteitencentra.

Projecten in derde wereld
Stichting Vooruit voor kinderen met een handicap steunt daarom projecten voor kinderen met een beperking op alle continenten van de wereld en op alle mogelijke manieren.


Project Spelend Leren 2014-2017
Van 2014 t/m 2017 wil het project ‘Spelend Leren’ de kans grijpen om Limburgse kinderen met een handicap te ondersteunen. De stichting heeft als doel een groter donateursbestand op te bouwen om nog meer aanvragen te kunnen honoreren. Een aanvraag voor financiële steun voor het project ‘Spelend Leren’ moet gericht zijn op het thema. Dit kan op het gebied van sport/denksport, maar ook op het gebied van schoolse vaardigheden, sociale vaardigheden en besteding van vrije tijd/vakanties voor kinderen met een handicap in de leeftijd van 2 tot 14 jaar. Van de aanvragers van het project ‘Spelend Leren’ wordt een tegenprestatie gevraagd. Bij honorering van de aanvraag dient iedere aanvrager minimaal 10 donateurs voor een periode van drie jaar te werven (2014 tot 2017). De donateurs kunnen zelf hun vaste bijdrage bepalen voor deze drie jaar. 

Voldoet uw project of onderzoek aan deze voorwaarden? Dan kunt u het aanvraagformulier invullen of uw aanvraag sturen naar:

stichting Vooruit voor kinderen met een handicap
Zandbergsweg 111
6432 CC Hoensbroek

e-mail: info@stichtingvooruit.nl


Aanvragen worden doorgaans 2 keer per jaar behandeld en beoordeeld, in de maanden april en november. Graag uw aanvragen daarom voor 15 maart of voor 15 oktober indienen.

Aan het woord...

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante:

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante: “Dat de kinderen tijdens GlobalExploration grenzen hebben verlegd is eigenlijk een understatement: we zijn allemaal zó enorm gegroeid. Een reis om nooit meer te vergeten.”
Lees verder >>