Structurele steun

Structurele steun

Met een periodieke schenking, bijvoorbeeld een vast bedrag per jaar, kunt u het werk van stichting Vooruit voor kinderen met een handicap voor een langere periode steunen. U kunt dit doen door bijvoorbeeld het machtigingsformulier in te vullen en op te sturen naar:

stichting Vooruit voor kinderen met een handicap
Antwoordnummer 60325
6430 XV Hoensbroek

Maar u kunt een schenking ook contractueel in een notariële akte vastleggen.

Heeft u nog vragen? Vult u dan het contactformulier in of neem contact op via:
telefoon: 045 528 20 01
e-mail: info@stichtingvooruit.nlHeeft u stichting Vooruit voor kinderen met een handicap gemachtigd geld af te schrijven van uw rekening en wilt u dit stopzetten? Dan kunt u dit doen met het formulier intrekken machtiging.

Aan het woord...

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante:

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante: “Dat de kinderen tijdens GlobalExploration grenzen hebben verlegd is eigenlijk een understatement: we zijn allemaal zó enorm gegroeid. Een reis om nooit meer te vergeten.”
Lees verder >>