Projecten regio Limburg

Projecten regio Limburg

Stichting Vooruit voor kinderen met een handicap steunt projecten waarmee kinderen met een motorische beperking en kinderen met een meervoudige beperking fysiek en mentaal hun grenzen kunnen verleggen. Deze projecten kunnen gericht zijn op medische, paramedische en onderwijsvraagstellingen, maar ook op meer alledaagse, praktische zaken.

De projecten die stichting Vooruit voor kinderen met een handicap steunt, kunnen geïnitieerd worden vanuit Adelante, maar ook vanuit andere locaties en specialismen, zoals kinderartsen, kinderneurologen en paramedische beroepsgroepen.

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de stichting is dat de beschikbare middelen onze primaire doelgroep - kinderen met een beperking – ten goede komen.

Aan het woord...

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante:

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante: “Dat de kinderen tijdens GlobalExploration grenzen hebben verlegd is eigenlijk een understatement: we zijn allemaal zó enorm gegroeid. Een reis om nooit meer te vergeten.”
Lees verder >>