Donateur worden

Een bijdrage leveren?

Als donateur van stichting Vooruit voor kinderen met een handicap helpt u kinderen en jongeren met een beperking, overal ter wereld. U steunt de ontwikkeling van nieuwe zorg. U maakt het mogelijk dat de kinderen waardevolle ervaringen opdoen. Dat zij onder goede begeleiding hun grenzen kunnen verleggen. En dat kinderen mee kunnen doen in de samenleving.

Om deze stappen te kunnen zetten, is veel steun nodig. Zowel op het gebied van onderzoek als voor de organisatie van activiteiten. U kunt daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren:
 

Schenken met fiscaal voordeel

De belastingdienst heeft stichting Vooruit voor kinderen met een handicap aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) gelden speciale belastingregels bij: 
  • erven 
  • schenken
  • giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)  
Alleen instellingen die de belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor stichting Vooruit voor kinderen met een handicap en haar begunstigers zijn:  
  • stichting Vooruit voor kinderen met een handicap hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt
  • uitkeringen die stichting Vooruit voor kinderen met een handicap doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking
  • een donateur kan giften aan stichting Vooruit voor kinderen met een handicap van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels)

Meer informatie over de specifiek geldende regels bij schenken met belastingvoordeel:
Belastingdienst (giften)

Aan het woord...

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante:

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante: “Dat de kinderen tijdens GlobalExploration grenzen hebben verlegd is eigenlijk een understatement: we zijn allemaal zó enorm gegroeid. Een reis om nooit meer te vergeten.”
Lees verder >>