Projecten

Doelstelling

Stichting Vooruit voor kinderen met een handicap heeft als doel het werven van financiële middelen ter bevordering en ondersteuning van:
  • (wetenschappelijk) onderzoek en activiteiten op het gebied van kinderrevalidatie
  • geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren met een beperking

Projecten die wij steunen

Om haar doelen te bereiken, steunt stichting Vooruit voor kinderen met een handicap projecten die kinderen met een beperking helpen bij hun ontwikkeling. Maar, elk kind is uniek. En zo vraagt ook de zorg voor een kind met een beperking om maatwerk.

Dankzij stichting Vooruit voor kinderen met een handicap wordt het mogelijk dat maatwerk te leveren. Alle kinderen in alle leeftijdsgroepen en alle landen ter wereld tellen voor ons mee. Samen met onze partners richten wij ons op wat kan en nodig is om de kwaliteiten en kansen van kinderen te benutten.

De opbrengsten van stichting Vooruit voor kinderen met een handicap worden jaarlijks gedoneerd aan:

Wetenschappelijk onderzoek
Preventieve- en revalidatieprojecten voor kinderen in Limburg met een beperking die direct of indirect een relatie hebben met de kinderrevalidatie van Adelante.

Regionale praktische projecten voor doelgroepen in en rond Adelante kinderrevalidatie
Projecten gericht op zorg na revalidatie bij Adelante, bijvoorbeeld woonvormen en activiteitencentra.

Projecten in derde wereld
Een deel van de opbrengsten wordt gedoneerd aan projecten in derdewereldlanden.

Een volledig overzicht van alle projecten waaraan stichting Vooruit voor kinderen met een handicap de afgelopen jaren een financiële bijdrage heeft geleverd: overzicht projecten.


Project Spelend Leren 2014-2017
Van 2014 t/m 2017 wil het project ‘Spelend Leren’ de kans grijpen om Limburgse kinderen met een handicap te ondersteunen. De stichting heeft als doel een groter donateursbestand op te bouwen om nog meer aanvragen te kunnen honoreren. Een aanvraag voor financiële steun voor het project ‘Spelend Leren’ moet gericht zijn op het thema. Dit kan op het gebied van sport/denksport, maar ook op het gebied van schoolse vaardigheden, sociale vaardigheden en besteding van vrije tijd/vakanties voor kinderen met een handicap in de leeftijd van 2 tot 14 jaar. Van de aanvragers van het project ‘Spelend Leren’ wordt een tegenprestatie gevraagd. Bij honorering van de aanvraag dient iedere aanvrager minimaal 10 donateurs voor een periode van drie jaar te werven (2014 tot 2017). De donateurs kunnen zelf hun vaste bijdrage bepalen voor deze drie jaar.

Aan het woord...

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante:

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante: “Dat de kinderen tijdens GlobalExploration grenzen hebben verlegd is eigenlijk een understatement: we zijn allemaal zó enorm gegroeid. Een reis om nooit meer te vergeten.”
Lees verder >>