Over de stichting

stichting Vooruit voor kinderen met een handicap

Kinderen en jongeren met een handicap hebben vaak een extra steuntje nodig om een plaats in onze samenleving te verwerven. Stichting Vooruit voor kinderen met een handicap, die nauw verweven is met Adelante in Hoensbroek en Valkenburg a/d Geul, komt al ruim 50 jaar op voor de belangen van deze kinderen.

Met de gelden die stichting Vooruit voor kinderen met een handicap ontvangt, stimuleren wij wetenschappelijk onderzoek naar zorgverbetering en zorgvernieuwing. Daarnaast ondersteunen wij activiteiten en projecten op het gebied van de verstandelijke- en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. En bijzondere projecten voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Meer informatie over stichting Vooruit voor kinderen met een handicap leest u in de brochure:
Ieder kind telt voor ons mee!

Aan het woord...

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante:

Monique Derwig, leerkracht van de mytylschool van Adelante: “Dat de kinderen tijdens GlobalExploration grenzen hebben verlegd is eigenlijk een understatement: we zijn allemaal zó enorm gegroeid. Een reis om nooit meer te vergeten.”
Lees verder >>